Møde i Sorø Svømmeklubs bestyrelse 10-4-2019, Egevangs Allé 15, 4180 Sorø

Dagsorden er:

  • Bankforbindelse
  • Regnskab
  • Sorø Søsvøm 2019
  • Generalforsamling + Opstart af sæsonen.
  • Kandidater til bestyrelsen 2019 hvem er på valg om hvem vil gerne genvælges
  • evt.

Deltagere:

Mia

Rene

Christian

Afbud fra Sanne.

Beslutningsreferat:

Bankforbindelse, Det blev vedtaget at vi bruger n26 indtil videre, det er gratis. IBAN Nummeret skrives på websiden og sendes til skyldnere af Christian. Stripe opdateres, Dansk Svømmeunion opdateres og kassen overføres hertil. IBAN: DE54 1001 1001 2624 3691 50

Regnskab, Christian laver regnskabsudkast som præsenteres til næste bestyrelsesmøde, da vi ingen kasser har. Dette er en nødløsning inden generalforsamlingen skal det vendes hos klubbens revisor Per Mortensen. Christian sender til Per Mortensen.

Sorø Søsvøm 2019 | skriv opdateres til Fliers, Mia / Badehætter designes og bestilles, ? / Præmier planlægges, ? /Sandwich og Juice indkøbes/bestilles, ? Det skal meddeles Kommunen, det skal meddeles sølauget, vi skal spørge sejlklubben om de vil sejle pongtonger ud, det skal meddeles andre. Nyt møde planlægges til at diskutere dette.

Generalforsamling opstart af sæsonen. Dato og tidspunkt for svømning i næste sæson? 14 Maj første gang. Ordinær generalforsamling.

Hvornår skal vi svømme i næste sæson?:

Mandag eller Tirsdag – Torsdag | 19.00 | Christian laver spørgeskema og sender ud.

Skal vi svømme andre steder? Skal vi have en hal tid en gang om ugen?

Bestyrelsessammensætning:

Kandidater til bestyrelsen 2019, hvem er på valg om hvem vil gerne genvælges, evt.

Sanne ønsker ikke genvalg. Der søges 2 bestyrelsesmedlemmer samt måske 2 suppleanter, hvis vedtægtsændringsforslag vedtages.

Dennis | Dorte | er mulige kandidater andre er også velkomne til at byde ind.

Næste møde:

Mandag den 29 kl. 18.00 (aflyst)

Foreløbig dagsorden:

  1. Præsenter regnskab. chr
  2. Sorø Søsvøm, sponsorer, fliers, badehætter, arrangementet, bespisning, præmier, afvikling udsætning af bøjer, ect ect.
  3. En del har ikke betalt kontingent eller meldt sig ind i klubben som svømmede med i sidste sæson. Hvordan håndterer vi det?