Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Sorø Svømmeklub Onsdag den 9 Maj ved værkerne kl. 18.30.

Kl. 19.30 tager dem der har lyst en kort tur i vandet for at fejre sæsonstart.

Forslag til dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af forslag til vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Afstemning om vedtægter
 8. Valg af formand
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Kandidater som opstiller til bestyrelsen:

 • Hans-Christian Søgaard Andersen
 • Sanne Flade Larsen
 • Lene Dyrbak Holst-Christensen
 • Mia Sejstrup
 • ?