Tilstede:
Sanne Flade
Christian Andersen
Mia Sejstrup
Afbud fra Rene.

Punkt 1 – Status opgaver
1a: Lokaler
Vi er tilbudt nøgle til fiskerklubben. Vi har sagt ja tak hertil og har fået udleveret nøglen. Der er ikke adgang til bad i fiskerklubben, men det er der i Værkerne, som vi kan booke fast ved indmeldelse for kr. 500 per år. Vi afventer med indmeldelse til Værkerne. Det er dog en klar fordel, at der vil være mulighed for at låse ejendele inde.

1b: CVR/økonomi
Lene (kasserer) har sørget for CVR nummer således at klubben nu findes. Vi afventer bankkonto.

1c: Sikkerhed
Rene er i dialog med DGI vedr. stiftelse og bestyrelsesansvar for sikkerhed. Vi afventer og overvejer nødvendigheden af, at der indføjes en boks, som friholder klubben for sikkerhedsansvar, ved indmeldelse.
Vi overvejer ansvisninger/krav til makkeransvar og anbefaler brug af havtaske og synlig hætte.
1d: Stævner
Der er flere fra klubben, som har tilmeldt sig Vikinge svøm (Roskilde) samt Frederiksborg rundt og Gudenå?? Vi opfordrer til, at vi deler på FB, hvis vi tilmelder os andre stævner, så vi eventuelt kan samles til udvalgte arrangementer.

PR
Flyer: Der behov for to versioner. En som skal fungere som teaser for Sorø Søsvøm og en som målrettet reklamerer for arrangementet. Det haster mest med Søsvøm flyer. Mia printer en akut flyvende reklame for Sorø Søsvøm. Christian laver interimistisk udkast.
Sanne tager kontakt til Bjarne Stenbæk med henblik på en artikel i SN.
Kommende møder:
Overvejelser om morgenmad? Forslag om lørdag d. 30. juni. Christian spørger fiskerklubben, om vi kan være der.
Vi tester loven om varieret spise uden regler til første morgenmadsarrangement. Eller alternativt vælger vi en anden tilgang til indkøb af morgenmad. Mia sørger for, at det bliver til noget.
Næste møde mandag d. 25. kl. 19.00

Eventuelt:
Christian skal huske at give Mia adgang til hjemmesiden