Deltagere:
Rene
Lene
Sanne
Hans-Christian
Afbud fra:
Mia

Rene har snakket med Lene fra DGI, Lene anbefaler at vi skriver det i vores vedtægter af man svømmer på eget ansvar.

Vi taler om også at have et afkrydsningsfelt når man melder sig ind, med har du læst vedtægterne?

Bestyrelsen anbefaler at såfremt der er specielle forhold som der skal tages hensyn til under svømning at dette oplyses ved indmeldelse.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 1/3 Christian laver indkaldelse på facebook d.d..

Vi undersøger om det er muligt at få haller i vinter følgende steder:
Gerløv idrætshøjskole
Næstved
Slagelse
Ringsted
Haslev

Vi aftalte at diskutere indholdet af arrangementet den 10-7 om Sorø Søsvøm, skal der være:
Spisning?
Musik?
Andet?