Referat fra generalforsamling og åbent bestyrelsesmøde 20-12-2020 I Sorø Svømmeklub

 1. Bank: det blev besluttet og iværksat tilmelding til Danske Banks tilbud. Dennis iværksætter dette inden for en overskuelig fremtid. (tovholder: Dennis)
 2. Regnskab – Lider lidt af at vi har midler til gode hos Sorø kommune, samt Dansk Svømmeunion , dette vil blive løst når vi har en bankkonto. Dennis retter kommentarer og sender rundt igen. i Øjeblikket har vi vores penge hos N26 og en konto hos Dennis. Vi har i øjeblikket 13 betalende medlemmer. (tovholder: Dennis)
 3. Det blev vedtaget at afholde Sorø Søsvøm 2021, 11 September. Christian iværksætter dette. Sorø Svøm og Leg har instruktører som måske gerne vil på kursus.
  Christian koordinerer. Evt. nogen fra klubben som godt kunne tænke sig et openwater-instruktør -livredningskursus? (tovholder: Christian)
 4. Det blev besluttet at undersøge muligheden for 1 uges sydligt svømmeophold, som ville kunne tilbydes medlemmer.
  Som f.eks.: https://www.swimsardinia.com/program ell.
  https://www.swimtrek.com/packages/swimming-holiday-emerald-coast-sardinia (tovholder: Vicky)
  uge 29 eller uge 31 2021.
 5. Alle stiller op til valg igen. Morten Madsen valgt som suppleant.
 • Morten Madsen, Suppleant
 • Louise Legaard, Suppleant
 • Vicky Kopp, Svømme Kontaktperson
 • Rene Nordahl, Næstformand
 • Christian Andersen, Formand
 • Dennis Ejsenhardt Paustian, Kasser
 • Per Mortensen, Revisor:
 1. Det blev besluttet at Sorø Svømmeklub tilbyder transport til Gudenåen åbent vand 2021, at vi hjælper med betaling til Christiansborg rundt med 200,- hvis man tilmelder sig inden 15-Februar 2021 til ca@klonk.dk. Vi vil holde øjnene åbne for et lokalt arrangement i f.eks. Vordingborg, hvis dette bliver etableret igen i 2021. (Tovholder: Christian)
 2. Næste sæson -> Vi har arrangeret bestyrelsesmøde 6 Maj 2021 kl. 19.00 til dette punkt.
 3. Vi har af Sorø Akademi fået lov til at låne Badeanstalten til omklædning, mere om dette senere og tættere på sæsonstart.
 4. Kontingentet vil blive 200,- om året i 2021.

Der blev foreslået at vi annoncerede på facebook efter medlemmer.

Der blev forslået at vi undersøger muligheder for kompensation for manglende afvikling af Sorø Søsvøm 2020.

Referat fra generalforsamling 20-12-2020

 1. Valg af dirigent
  Valgt Christian Søgaard Andersen
 2. Formandens beretning
  Det har været et stille år, men vi har dog stadig har god aktivitet i søen. Specielt mandagen var velbesøgt og man fornemmede fremgang blandt mange medlemmer. Vi glæder os til vi bliver flere medlemmer og til en ny sæson 2021.
 3. Regnskabsaflæggelse
  Lider lidt af at vi har midler til gode hos Sorø kommune, samt Dansk Svømmeunion, dette vil blive løst når vi har en bankkonto. Dennis
  retter kommentarer og sender rundt igen. I øjeblikket har vi vores penge hos N26 og en konto hos Dennis. Vi har i øjeblikket 13 betalende medlemmer.
 4. Behandling af indkomne forslag
  Ikke nogen
 5. Fastsættelse af kontingent
  200,- blev besluttet kva. forventede fremtidigt højere aktivitets niveau.
 6. Godkendelse af budget – Ja, der forventes transport udgifter til gudenåen open water og delvis betaling på 200 til Christiansborg rundt og måske en 3’die lokal event.
 7. Valg:
  (Se referat fra bestyrelsesmøde).
 8. Valg af formand –
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af 1 revisorer