Deltagere ved mødet:
Rene, Lene, Mia, Hans-Christian, Dennis, Dorte
Afbud fra Sanne.

Følgende blev valgt:
Lene Dyrbak Holst-Christensen – Kasser
Mia Sejstrup – Næstformand
Rene Nordahl – Bestyrelsesmedlem
Sanne Flade Larsen – Bestyrelsesmedlem
Hans-Christian Søgaard Andersen – Formand

Per Mortensen takker ja til at være revisor, informerer Lene.

Sorø Søsvøm tilmeldingen er lagt online. Alle som har tænkt sig at deltage må godt tilmelde sig hurtigst muligt for at øge deltager antallet og interessen.

Indmeldelse i Sorø Svømmeklub:
Vil foregår automatisk fra vores hjemmeside hvor man vil kunne tilmelde sig som abonnement med sit betalingskort, som automatisk hæver 150 om året. Skal der være en tilmeldingsform hvor man krydser af at man svømmer på eget ansvar? Rene undersøge hvad der skal til i forhold til Jura i forhold til sikkerhed for medlemmer og ansvar for klubben.
Lene: skaffer CVR nummer og bankkonto.
Hans-Christian sætter betalings abonnement op på hjemmesiden når ovenstående er modtaget.

Sportsrådet:
Det blev besluttet at Sorø Svømmeklub bliver medlem af Sportsrådet. Kontingent er 300 DKK om året.

Lokaler:
Vi vil gerne have lokaler at omklæde og opbevare ting i evt. brus og sauna. Mia undersøger om vi kan få lov til at få et lokale på værkerne som udgangspunkt.
Nummer 2 en klub hvor vi kan få lov til at låne lokalerne.

Mia får adgang til hjemmeside til redigering.

Kommunikation:

Emner til næste betyrelsesmøde 12/6 20:30 | Sønderskovvej 13 hos Mia Mia.

0. Status for ovenstående opgaver
1. Sikkerhed
2. Stævner
3. Ringsted/Sorø koordinering

Vi holder åbne bestylelsesmøder for alle medlemmer. Ideer til punkter på dagsordenen sendes til formanden inden mødet.

Skrevet af Hans-Christian 25-05-2018