Referat fra stiftende generalforsamling for Sorø Svømmeklub 05/09/2018

Deltagere:

Thomas Andersen, Rene Nordahl, Mia Sejstrup, Hans-Christian Søgaard Andersen, Lene Dyrbak Holst-Christensen og Michael Scheby. Afbud fra Sanne Flade Larsen.

Kontingent:

Vi aftalte kontingent til 150,- om året.

Vedtægter

Forslag til vedtægter godkendt og hermed gældende vedtægter, med en enkelt formuleringrettelse og tilføjelse til formål.

Budget

Kontingentet går til opbygning af klubben samt medlemskaber af andre organisationer b.la. Dansk Svømmeunion. Foreløbig betaler deltagerne selv for deltagelser i arrangementer.

Evt.

Vi aftalte at vi svømmer hver Onsdag kl. 19.00 og Lørdag kl. 9.00, foreløbigt lige ud for værkerne. Vi talte om at planlægge nogle forskellige ruter som man kunne svømme: 500m, 1000m, 1500m og 3000m f.eks. også kunne man efter bedste evner og lyst, vælge at svømme den rute man havde mest lyst til. De mere erfarne svømme kunne bidrage med råd og vejledning til både udstyr men også teknik til dem som gerne vil lære. Vi vil arbejde på at kunne stille nogle brugte våddragter til rådighed, såfremt nogen skulle have lyst til at prøve, inden de melder sig til.

Der blev talt om at det skulle være en bred klub som kunne favne både personer som ønsker at lære at svømme, blive dygtige til at svømme og mere erfarne åbent vand svømmere som deltager i konkurrencer og vil dygtiggøre sig. Der blev også talt om hvordan man kunne involvere svømning for børn i klubben.

Flere af medlemmerne deltager allerede i åbent vand konkurrence arrangementer i løbet af sommeren.

Sorø Svømmeklub arrangerer Sorø Søsvøm den 2 September i samarbejde med Dansk svømmeunion.

Svømmeklubben har d.d. 8 medlemmer.

Valgt til bestyrelsen:

Lene, Mia, Rene, Sanne, og Hans-Christian

Revisor og revisorsuppleant vil blive suppleret af bestyrelsen.

05/09/2018 af Hans-Christian

 

 

Summary
Referat fra stiftende Generalforsamling i Sorø Svømmeklub
Article Name
Referat fra stiftende Generalforsamling i Sorø Svømmeklub
Description
Ovenstående.
Author
Publisher Name
Sorø Svømmeklub
Publisher Logo